Hubungi Kami
Ketik Kode
BID. PENGADAAN, SELEKSI & MUTASI PEGAWAI

Berkaitan dengan Pengadaan Pegawai, Formasi, Penempatan Pegawai, Mutasi Pangkat, Penyesuaian Ijasah, Penambahan Masa Kerja, Ujian Kenaikan Pangkat dan Ujian Penyesuaian Ijasah.

Bidang Pengadaan, Seleksi dan Mutasi Pegawai atau (PSM) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bantu oleh Dua Sub. Bidang yang meliputi :

1.
Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan penyusunan pengadaan pegawai berupa formasi dan seleksi menurut ketentuan peraturan yang berlaku
2.
Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselengaranya penyiapkan mutasi kepangkatan pegawai menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
3.
Merencanakan, mengatur mengawasi terselenggaranya penyiapan mutasi umum pegawai menurut peraturan perundang undang yang berlaku ;
4.
Memberikan saran/telaahan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya
5.
Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi
7.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.